Vol trots hebben we in december 2018 ons jubileumboek uitgereikt. Inmiddels hebben vrijwel alle leden en donateurs een exemplaar ontvangen. Het boek omvat in eerste instantie de artikelen die in de afgelopen jaren in ons clubblad de Hoornblazer zijn verschenen en die vertellen over het postverkeer in vroeger tijden. Vroeger, gaat terug tot de schuitbrieven uit de 17e eeuw, de Franse tijd en de eerste postzegel, waarvoor in 1852 het papier in Wormerveer werd geschept. Maar ook de 20e eeuw krijgt ruime aandacht. Alle Zaanse dorpen krijgen in 270 pagina’s aandacht.
Veel positieve reacties mochten we ontvangen. Er zijn nog een aantal exemplaren over voor de liefhebber. Interesse: maak €20,- over naar de penningmeester van de Posthoorn te Krommenie op rek: NL34INGB0000266255 en geef vooral uw naam en adres op. U ontvangt het boek op korte termijn.