Aanmeldingsformulier lidmaatschap De Posthoorn

Personalia

Lidmaatschap

Verzamelgebied- of objecten

Toelichting met betrekking tot de Wet op de Persoonsregistratie

De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor interne toepassing. Te denken valt hierbij aan verzending mailings en clubmagazine en Rondzendverkeer. Indien u “ja” hebt gezegd tegen het Maandblad Filatelie, ontvangen zij van ons uitsluitend uw adresgegevens (Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie te Den Haag) Uw persoonsgegevens worden -buiten de hierboven genoemde instelling en activiteiten- aan géén andere doeleinden verstrekt dan alleen, nadat dit voornemen daartoe op deugdelijke wijze aan u kenbaar is gemaakt en alleen dan, wanneer u ons hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Bestuur De Posthoorn te Krommenie, april 2010