Wilt u Inzenden op een van onze veilingen?

Leden die willen weten hoe zij hun doubletten of ander overtollig materiaal in een van de veilingen van de Posthoorn aan willen bieden, raden wij aan eerst eens te kijken naar de kavels die op elke bijeenkomst ter inzage liggen. U ziet daar enerzijds de kleine kavels bestaande uit één zegel of één serie en anderzijds de grote kavels, zoals stockboeken en albums.

Voorzie uw inzending in ieder geval van uw naam en adres. Voeg eventueel een lijstje toe met de door u ingezonden artikelen en vermeld desgewenst de door u verlangde minimumprijs. Als u geen minimumprijs vermeldt zal de veilingmeester de minimumprijs (de inzet) vaststellen. Deze inzet is altijd een redelijke prijs, waarvan verwacht mag worden dat deze prijs op de veiling zal worden betaald, maar is anderzijds niet overbodig laag.

Als uw inzending bestaat uit kleine kavels, zullen die ter veiling worden aangeboden in de z.g. Mapjes zoals die door de Post worden geleverd. Elk mapje wordt voorzien van een sticker met het kavelnummer, de omschrijving, de inzetprijs en uw lidmaatschapsnummer.

Als uw inzending bestaat uit een stockboek of een album met zegels, zal ook dit object worden voorzien van bovengenoemde sticker. De veilingmeester kan één of meer zegels of series uit het album halen en deze als los kavel aanbieden als hij verwacht dat dit de totale opbrengst ten goede zal komen.

Het door u aangeboden materiaal zal binnen vier of acht weken in de veilinglijst worden opgenomen en op de betreffende bijeenkomst worden geveild. Circa 80% van de kavels wordt direct verkocht. In dat geval ontvangt u binnen 14 dagen de opbrengst onder inhouding van 10% op uw bankrekening.

Wordt uw kavel niet verkocht, dat wordt het in een van de volgende veilingen opnieuw aangeboden. Wordt het dan weer niet verkocht dan zal de inzetprijs worden verlaagd. Als u dit niet wenst ontvangt u het kavel retour.

Heeft u andere vragen neem dan contact op met de veilingmeester.