Stuiverboeken

Deze activiteit doen wij al een aantal jaren bij onze vereniging en met groot succes. Onze leden leveren insteekboeken in met interessante zegels en op de verenigingsavonden kunnen de andere leden hier weer in snuffelen en er zegels uithalen voor 5 ct per stuk.

Hoe werkt het?

Na inlevering van een boek worden de zegels geteld en het boek krijgt een etiket met een nummer. Alle gegevens, zoals inzender, nummer, aantal zegels en datum van inlevering, etc. worden in onze administratie opgenomen. De boeken worden op elke verenigingsavond neergelegd en de leden kunnen hieruit de zegels halen die in hun verzameling ontbreken. Aan het einde van de avond worden de uitgenomen zegels afgerekend. Er worden plastic bakjes ter beschikking gesteld om de zegels in te verzamelen en afstreeplijstjes om bij te houden welke boeken zijn ingezien. Zo voorkomt men dat men een boek op volgende avonden weer gaat bekijken.

Na ongeveer een jaar wordt het boek weer geteld en is bekend hoeveel zegels er verkocht zijn. Er volgt een afrekening met de inzender en het boek gaat retour

Wilt u ook een boek inleveren? Heel graag, maar let op enkele regels en suggesties

  • Boeken dienen in goede staat te zijn en van het normale formaat (i.v.m. opslag in plastic kratten)
  • Zegels naast elkaar insteken en niet dakpansgewijs (anders kans op beschadiging en wanorde)
  • Geen bulk of grote aantallen (zegels van langlopende series worden niet gekocht)
  • Telstaat in boek steken (model verkrijgbaar bij bestuur of hier downloaden (telstaat))
  • Een boek hoeft niet vol te zijn; houd het overzichtelijk (dit verhoogt verkoopkansen)
  • Zegels worden verkocht tegen 5 ct per stuk
  • Van iedere verkochte zegel ontvangt de inzender 4 ct en de vereniging 1 ct. als provisie
  • Inzender betaalt tevens 50 ct administratiekosten voor een boek t/m. 16 bladzijden en 1 euro voor een dikker boek
  • Voor elk ingeleverd boek ontvangt men na inname en controle een ontvangstbevestiging

Na beëindiging wordt de inhoud geteld en de afrekening opgemaakt. (meestal 1 seizoen)

Lever uw boek in bij 1 van de aanwezige beheerders of bestuursleden op de verenigingsavond.

Beheer stuiverboeken
Wim Loman regelt de aankopen op de clubavonden
Piet Hos (administratie) | 075-771.4832 – p.hos@online.nl
Beheerders Zaandam/WormerveerWim Kerkhoven en Piet van Diepen