Biedingen voor deze veiling kunnen niet meer via de website worden gedaan

Dinsdag 15 september 2020 in de Lorzie te Wormerveer (route)


Dobbelsteenkavels Cor Fischer

Nederland

BRD

Fdc's in € tijd

Overige kavels Nederland

Ned. Indie

Curaçao

Suriname

`West Europese landen

Luxemburg

Duitsland

Oost Europese landen

10 min. PAUZE

Nederland Albums en stockboeken

Suriname en Ned. Antillen albums en stockboeken

Duitsland

West Europa albums en stockboeken

Oost Europa

Motieven

Motieven in rondzendboekjes.

veel Engelse koloniën

Lege boeken, catalogi en divers

Dozen en restanten

Biedingen voor deze veiling kunnen niet meer via de website worden gedaan