De Posthoorn* Krommenie is een bloeiende postzegelvereniging die in geheel Zaanstad/Waterland en Wormerland haar leden heeft. *Officieel: vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars. De vereniging is opgericht op 28 december 1938 en heeft in 2018 haar 80e verjaardag gevierd met de uitgifte van een schitterend jubileumboek. In het jaar 2004 is de vereniging Philatelica Zaanstreek opgegaan in De Posthoorn In het jaar 2012 heeft de Postiljon uit Oostzaan dit goede voorbeeld gevolgd.

Juni 2020

En ook de Posthoorn moet zich aanpassen. Onze maandelijkse bijeenkomsten in Zaandam en Wormerveer moesten na 5 maart vervallen. Aanvankelijk was onze hoop nog gevestigd op juni. Maar ook deze hoop vervloog. Wel werden in beperkte mate en met instemming van de inzenders diverse kavels onderhands verkocht. Dit bracht ons op een schriftelijke veiling. De eerste viel op 27 april met twee voorafgaande kijkdagen, die door 10 leden (elk uur één kijker) werden bezocht. De tweede veiling eindigde op 18 mei met twee kijkdagen op 15 en 16 mei, waarvoor zich nu vijftien kijkers hadden aangemeld. U ziet de gelukkigen op de foto’s hiernaast. Naast de biedbriefjes van de kijkers ontving ik ook twintig lijstjes via de website en over de mail. Het eindresultaat overtrof onze verwachting ruimschoots. Er werden 175 kavels verkocht voor in totaal €3.750,-.

Wilt u ook meedoen? Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn de volgende kijkdagen voor de veiling van 8 juni. De kavellijst heeft u eerder per e-mail ontvangen en staat ook op onze website. Tenslotte krijgt u begin juni per e-mail nog de aankondiging van de laatste schriftelijke veiling op 22 juni, voorafgegaan door kijkdagen op vrijdag 19- en zaterdag 20 juni. Het zou mij niet verbazen als deze laatste veiling de opbrengst van 18 mei gaat overtreffen, omdat er nu zeventien topseries van de volksrepubliek China worden aangeboden. Voor de kijkdagen uiteraard wel van tevoren aanmelden.  Adres: Rozeboom 8 in Koog aan de Zaan; e-mail; jkluft@chello.nl of telefoon; 075-6159227.

Het voorgaande klinkt wel erg enthousiast. Want gedurende die kijkuurtjes kletsen we lekker over allerhande zaken waar we op onze normale bijeenkomsten niet aan toe komen. Maar toch ik kan niet wachten op onze eerste reguliere bijeenkomst in Mennistenerf in september, waar we in een keer met 60 tot 80 vrouwen en mannen in de stockboeken duiken. Nog even volhouden en blijf gezond.

Jan Kluft

 

Wat hebben wij u te bieden?

 • De Hoornblazer

  Ons maandelijks clubmagazine met veel filatelistische wetenswaardigheden en veilinglijsten

 • Taxaties en advies

  Regelmatig wordt het bestuur gevraagd om hulp bij de verkoop van de verzameling van een overleden familielid. Wij zijn graag bereid de verzameling te komen bekijken en u daarover te adviseren. Zo’n advies is gratis en verplicht u tot niets.

 • Jaarlijkse veiling

  Jaarlijks organiseren wij in de maand november een grote veiling in de Stoomhal te Wormer

Heeft u belangstelling voor onze vereniging? Kom dan eens vrijblijvend kijken op onze verenigingsavonden van 19:00 tot 22:00 uur.

Kent u een filatelist, die nog geen lid is van De Posthoorn?

 • Hij/zij is al donateur-lid vanaf €12,50 per jaar
 • Lid worden inclusief het landelijk maandblad Filatelie: € 22,50 per jaar
 • Jeugdleden: € 3,50

ING rekening: NL34 INGB 0000 266255 tnv. de Posthoorn te Krommenie

Download het inschrijfformulier en lever dit in bij het bestuur!
Het is ook wenselijk om de contributie jaarlijks automatisch te laten innen. Gebruik hiervoor dit Incasso formulier.

Downloaden: Statuten de Posthoorn 1973