Ga door naar de hoofdinhoud
Papiermolen(april 2023)
Beste leden en donateurs,

Dinsdagavond 18 april is 'De Lorzie' helaas niet beschikbaar.
Dit was bij mij al sinds november bekend, maar ik ben het vergeten.
We hebben deze avond verplaatst naar volgende week dinsdag 25 april.
Excuus voor het ongemak.
Groeten Jan Kluft

(maart 2023)
We zijn al bijna twee maanden op weg in het nieuwe jaar 2023. De voornaamste activiteit van onze vereniging blijft het aanbieden van mooie veilingkavels. Deze worden niet alleen door onze leden ingeleverd, maar ook door Zaankanters die geen lid zijn maar die om diverse redenen van een verzameling af willen. Dat er van deze gelegenheid ruim gebruik wordt gemaakt kunt u zien als u de button Hoornblazer aanklikt. Dit is ons maandblad dat alle leden ontvangen en waarin naast enkele artikelen alle aangeboden kavels zijn opgenomen. We mogen gerust zeggen dat we komende maanden topmateriaal voor nette prijzen aanbieden.
Voor nieuwe inzenders (ook voor niet leden) geef ik hierbij enkele richtlijnen:
 • Het is gebruikelijk dat de inzender van, meestal een kast vol albums en stockboeken, geen idee van de waarde heeft. Vaak zijn de boeken in een ver verleden door hem of haar gekocht en zijn de aankoopprijzen al lang vergeten. Maar ook kunnen de boeken van een overleden familielid zijn.
 • Zelfs al weet u de aankoopprijzen nog precies, besef dan dat de waardeontwikkeling sterk uiteen kan lopen. Nederlandse zegels uit de jaren 1960 tot 2000 zijn helaas nagenoeg waardeloos geworden sinds de Post tien jaar geleden besloot er geen frankwaarde meer aan toe te kennen. Hetzelfde geldt voor eerste-dag- enveloppen die destijds in grote getalen werden verkocht en waarvoor nu helaas nauwelijks meer kopers zijn. Anderzijds zien we flinke prijsstijgingen in klassiek topmateriaal.
 • Het is niet mogelijk u een taxatie over de opbrengst van een kast vol boeken te geven. U zult de boeken in vertrouwen mee moeten geven. Pas na enkele dagen verkavelen, ontstaat er bij de veilingmeester een globaal beeld en dan nog ben ik altijd afhankelijk van het enthousiasme van de kopers in de zaal.
 • Soms krijg ik een album aangeboden, waarbij de inzender de moeite heeft genomen de cataloguswaarde uit te rekenen. Meestal worden alle zegels dan als 100% kwaliteit meegeteld, hetgeen zelden zo is. Bedenkt u ook dat de prijzen voor modern materiaal de laatste jaren fors is gedaald. Cataloguswaarde tellen kost u veel tijd en heeft geen enkele zin.
 • Uw inzending zullen we zo verkavelen dat we de hoogste opbrengst verwachten. Soms door enkele zegels uit het album te halen en soms door het album juist compleet aan te bieden. Kwestie van ervaring.
 • Na het verkavelen van uw albums of stockboeken, wordt er een lijst aangemaakt. Deze wordt naar een paar honderd leden en belangstellenden opgestuurd en verschijnt voor iedereen ook op onze website.
 • Alle kavels zijn twee uur voor de veiling te bezichtigen. Tijdens de veiling worden de verkochte kavels door de administratie ingeboekt en worden de kavels op koopnummers weggelegd en na afloop betaald en afgehaald. Inzenders die geen lid van de Posthoorn zijn kunnen de veiling uiteraard bijwonen.
 • Alle inzender krijgt per email een nota van de opbrengst en ontvangst na veertien dagen 90% van de opbrengst op zijn bankrekening. De Posthoorn houdt dus 10% in voor veilingkosten.
 • Niet verkochte kavels worden een of twee maanden later in gewijzigde vorm opnieuw aangeboden. De wijziging kan bestaan uit een simpele verlaging van de inzetprijs, maar ook wordt het kavel soms gesplitst of juist samengevoegd.
 • Voor andere vragen kunt u mijn bereiken op jkluft@chello.nl
Succes!

(27 september 2022)
Beste leden en donateurs,

Wij komen weer in rustiger vaarwater, voor wat betreft Covid 19. Laten we hopen dat dit zo blijft. Want aan de onheilstijdingen uit Oekraïne hebben we genoeg om over na te denken. Onze clubavonden zijn er om deze narigheid te vergeten.

Inmiddels hebben we de eerste gezellige bijeenkomsten van september weer achter ons en kijken we vooruit naar de komende maanden. De kleine dip in het kavel aanbod heeft zich inmiddels hersteld. Een aantal oude klanten brachten voldoende leuk en afwisselend materiaal om weer 60 tot 70 kopers naar onze zaal te lokken of om biedlijsten op te sturen.

Voor nieuwe inzenders (ook voor niet leden) geef ik hierbij enkele richtlijnen:
 • Het is gebruikelijk dat de inzender van, meestal een kast vol albums en stockboeken, geen idee van de waarde heeft. Vaak zijn de boeken in een ver verleden door hem of haar gekocht en zijn de aankoopprijzen al lang vergeten. Maar ook kunnen de boeken van een overleden familielid zijn.
 • Zelfs al weet u de aankoopprijzen nog precies, besef dan dat de waardeontwikkeling sterk uiteen kan lopen. Nederlandse zegels uit de jaren 1960 tot 2000 zijn helaas nagenoeg waardeloos geworden sinds de Post tien jaar geleden besloot er geen frankwaarde meer aan toe te kennen. Hetzelfde geldt voor eerste-dag- enveloppen die destijds in grote getalen werden verkocht en waarvoor nu helaas nauwelijks meer kopers zijn. Anderzijds zien we flinke prijsstijgingen in klassiek topmateriaal.
 • Het is niet mogelijk u een taxatie over de opbrengst van een kast vol boeken te geven. U zult de boeken in vertrouwen mee moeten geven. Pas na enkele dagen verkavelen, ontstaat er bij de veilingmeester een globaal beeld en dan nog ben ik altijd afhankelijk van het enthousiasme van de kopers in de zaal.
 • Soms krijg ik een album aangeboden, waarbij de inzender de moeite heeft genomen de cataloguswaarde uit te rekenen. Meestal worden alle zegels dan als 100% kwaliteit meegeteld, hetgeen zelden zo is. Cataloguswaarde tellen kost u veel tijd en heeft geen enkele zin.
 • Uw inzending zullen we zo verkavelen dat we de hoogste opbrengst verwachten. Soms door enkele zegels uit het album te halen en soms door het album juist compleet aan te bieden. Kwestie van ervaring.
 • Na het verkavelen van uw albums of stockboeken, wordt er een lijst aangemaakt. Deze wordt naar een paar honderd leden en belangstellenden opgestuurd en verschijnt voor iedereen ook op onze website.
 • De kavels zijn twee uur voor de veiling te bezichtigen. Tijdens de veiling worden de verkochte kavels door de administratie ingeboekt en worden de kavels op koopnummers weggelegd en na afloop betaald en afgehaald.
 • De inzender krijgt per email een nota van de opbrengst en ontvangst na veertien dagen 90% van de opbrengst op zijn bankrekening. De Posthoorn houdt dus 10% in voor veilingkosten.
 • Niet verkochte kavels worden een of twee maanden later in gewijzigde vorm opnieuw aangeboden. De wijziging kan bestaan uit een simpele verlaging van de inzetprijs, maar ook wordt het kavel soms gesplitst of juist samengevoegd.
 • Voor andere vragen kunt u mij bereiken op jkluft@chello.nl.
Succes!